Bernburg_Toetungsgebaeude
Comment 1

Een indrukkend relaas van een gruwelijk misdrijf. In mijn zoektocht naar het verleden van mijn oom Hendrik Visscher, geboren op 20-06-1913 en ook vergast in Bernburg op 02-07-1942 wil ik het volgende toevoegen:
Uit onderzoek van het NIOD dat in de jaren negentig heeft plaatsgevonden en dat is verricht in de Sovjet- Unie is vast komen te staan dat de Nederlandse overheid een actieve rol heeft gespeeld met het categoriseren van namenlijsten van mensen als Gerrit Lagerwaard, Hendrik Visscher en talloze anderen. De Nederlandse overheid heeft op ‘vrijwillige basis’, zonder dat hier in Duitsland om is gevraagd, persoonsinformatie gestuurd naar de GESTAPO. Dit in het interbellum. Ik verwijs hierbij naar NIOD, nummer toegang 101b, inventarisnummer 545. Welke is gericht t.a.v. burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer. Hierin staat de volgende passage:” in verband met de circulaire van den secretaris- generaal van het departement van binnenlandse zaken van 6 januari 1941, no. 2762 ’40 en een brief van 8 januari 1941, no. 5755/3841 etc… komt duidelijk naar voren wat de daadwerkelijke bemoeienis van de Nederlandse overheid was. Dat families na de dood van hun dierbaren door gemeenten werden gecondoleerd met hun grote verlies is meer dan schokkend. Inmiddels heb ik bij binnenlandse zaken de bewuste circulaires opgevraagd. Wordt vervolgd!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *