STUDIO FERLINE

BOUWSTENEN

Studio Ferline is gespecialiseerd in historisch onderzoek en het vastleggen en publiceren van de resultaten. Studio Ferline kan helpen, of ondersteuning bieden, bij het hele proces van onderzoek, schrijven, ontwerp en publicatie.

‘Ferline’ is Fries voor ‘verleden’.

Studio Ferline bestaat uit vier bouwstenen; onderzoeken, schrijven, ontwerpen en publiceren. Door de vier bouwstenen te combineren kunt u het hele proces van onderzoek tot publicatie aan Studio Ferline overlaten.

ONDERZOEKEN

ONTWERPEN

SCHRIJVEN

PUBLICEREN

OVER MIJ

Al van jongs af aan heb ik een fascinatie voor de geschiedenis, ontstaan door de prachtige familieverhalen die mijn vader me vertelde over onze Friese voorouders. Over de toevalligheden die de loop van de geschiedenis konden bepalen, keuzes die onze voorouders maakten maar die nog van invloed zijn op het leven van nu.